Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Juraj Kosec
 : 2. ročník
 : doc. Ing.arch. E. Vráblová, PhD.

Bytový dom sa nachádza v Bratislave, v mestskej časti Ružinov. Mestská časť je využívaná najme na rezidenčné účely. Lokalita je pomerne tichá, oddelená bytovými domami od rušnej ulice. Okolie bytového domu tvoria rezidenčné stavby a základná škola. Medzi jednotlivými stavbami je trávnatá plocha vhodná na prechádzky a oddych. Bytový dom je orientovaný zo severu na juh. Okná z bytov tak smerujú na západ a východ, alebo do pavlače. Pavlač je neúplná a má v sebe otvory. Vďaka týmto otvorom pôsobí vzdušne a nebráni tak svetlu aby cez ňu preniklo. Riešený panelový dom je zložený z dvoch hlavných hmôt. Tieto hmoty sú spojené pavlačami, ktoré tvoria vertikálne komunikačné jadro. Horizontálne komunikačné jadro budovy tvoria schodiská, ktoré sa nachádzajú v obidvoch hlavných hmotách. Schodisko tak mierne naruší celistvosť týchto hmôt. Parter objektu je rozdelený na dve časti. Časť ktorá je bližšie k ulici môže byť využívaná komerčne. Priestor je rozdelený na dve drobné prevádzky. Druhá časť, orientovaná smerom na zeleň slúži ako spoločný zdieľaný priestor. Jedna z dvoch miestností je pripravená na stolovanie a druhá pre pohybové aktivity. Súčasťou parteru je aj miestnosť na bicykle a priestor na poštové schránky. V podzemí sa nachádza garáž. K dispozícii je 61 parkovacích miest, z toho 2 pre ZŤP. Väčšina parkovacích miest ma k dispozícii kobky. Ďalej sa tam nachádza miestnosť TZB a dodatočné kobky. Z podzemnej garáže vedú dve schodiská. V objekte sa nachádza 40 bytov. K dispozícii sú dvoj a trojizbové byty. Objekt má celkovo 5 nadzemných podlaží a štyri sú vybavené bytmi. Na každom podlaží je 10 bytov, 8 dvojizbových a 2 trojizbové. Každý z bytov je vybavený balkónom. K bytovému domu bola, zo západnej strany, privedená cestná komunikácia. Na cestnú komunikácie je napojený výjazd z garáže. Zároveň sa tam vytvorili aj 8 ďalších parkovacích miest. Celkovo je teda k dispozícii 69 parkovacích miest. Tiež sa tu nachádza zakryté miesto na odpad. Na východnej strane je záhradka. Záhradka je vybavená miestom na sedenie a chodníkmi na prechádzanie sa. Je tiež pripojená na už existujúci chodník. Z obidvoch spoločenských miestností je vidno na záhradku. Budova ma kombinovaný nosný systém. V podzemnej garáži je stĺpový nosný systém. Stĺpy majú rozmer 300 mm. V nadzemných podlažiach je použitý stenový nosný systém. Steny majú hrúbku 300 mm. Stropy sú hrubé 200 mm.