Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Kristína Chalmovská
 : 2. ročník
 : Ing. arch. Ľubomír Závodný

RIEŠENÉ ÚZEMIE SA NACHÁDZA V MESTKEJ ČASTI RUŽINOV, V BLÍZKOSTI ULICE SÚMRAČNÁ. V OKOLÍ REŠENÉHO POZEMKU SÚ PARK OSTREDKY, DOBRÁ  OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – MATERSKÁ ŠKOLA , ZÁKLADNÁ ŠKOLA OSTREDKOVÁ, STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA, POTRAVINY, KAVIEREŇ. V BLÍZKOSTI  POZEMKU SA NACHÁDZA JEDEN Z HLAVNÝCH DOLEŽITÝCH ŤAHOV V BRATISLAVE – RUŽINOVSKÁ ULICA, NA KTOREJ JE SITUOVANÁ ELEKTRIČKOVÁ TRAŤ. PÔDORYS BYTOVÉHO DOMU JE ZALOŽENÝ NA JEDNODUCHOM OBDĹŽNIKOVOM TVARE, KTORÝ    NADV Ӓ ZUJE NA OKOLITÚ ZÁSTAVBU. SVOJÍM UMIESTNENÍM  NA POZEMKU KOPÍRUJE SVOJOU HRÚBKOU A UMIESTNENÍM NA STAVBENEJ ČIARE BYTOVÝ SEKCIOVÝ DOM , KTORÝ SA NACHÁDZA NA ZÁPADNEJ STRANE  OD POZEMKU. JEDNÁ SA O PAVLAČOVÝ BYTOVÝ DOM S PODLAŽNOSŤOU PIATICH NADZEMNÝCH PODLAŽÍ. BYTOVÝ DOM JE TVORENÝ Z 18-TICH BYTOVÝCH  JEDNOTIEK.1-IZBOVÝ BYT– 6, 2-IZBOVÝ BYT– 6 , 3- IZBOVÝ BYT – 4 , 4- IBOVÝ BYT-2. PARTER BYTOVÉHO DOMU POZOSTÁVA Z PRENAJÍMATEĽNÝCH  PRIESTOROV, KAVIERNE A KOČIKÁRNE SO SPOJENOU MIESTNOSŤOU PRE POŠTOVÉ SCHRÁNKY. POD OBJEKTOM SA NACHÁDZA PODZEMNÁ GARÁŽ S 33. PARKOVACÍMI MIESTAMI. VJAZD DO GARÁŽE JE Z VÝCHODNEJ STRANY POZEMKU. FASÁDA BUDOVY NA SEVERNEJ A JUŽNEJ STRANE JE TVORENÁ DREVENÝM OBKLADOM. NA VÝCHODNEJ A ZÁPADNEJ    STRANE SA NACHÁDZAJÚ  NEPRAVIDELNE ROZMIESTNENÉ HRANOLY ZVISLO UMIESTNENÉ OD 2NP - 5NP. PRÍZEMIE BYTOVÉHO DOMU JE USTUPUJÚCE SMEROM DOVNÚTRA S JEDNÝM HLAVNÝM PRIECHODOM , KTORÝ KOPÍRUJE KOMUNITNÉ PRIESTORY ,  NACHÁDZAJÚCE SA PRIAMO NAD TÝMTO PRIECHODOM. PRIECHOD SPÁJA RUŠNÚ PEŠIU ZÓNU S RELAXAČNOU ZÓNOU UMIESTNENOU NA VÝCHODNEJ  STRANE POZEMKU, KTORÁ JE TVORENÁ HOJDACÍMI SIEŤAMI. HLAVNOU MYŠLIENKOU BYTOVÝHO DOMU BOLO VYTVORIŤ KOMUNITNÝ PRIESTOR V RÁMCI POSCHODÍ , KTORÝ JE PREPÁJANÝ MEDZI JEDNOTLIVÝMI  POSCHODIAMI OTVOROM, CEZ KTORÝ JE NATIAHNUTÁ SIEŤ. OTVOR JE VŽDY POOTOČENÝ INÝM SMEROM A TAK SA ODKRYJE VŽDY INÁ ČASŤ POSCHODIA POSCHODIU NAD A POD NÍM. TAKTIEŽ BOLO MOJÍM ÚČELOM VYTVORIŤ POBYTOVÚ PAVLAČ , KTORÁ BY SPOLU S KOMUNITNÝM PRIESTOROM SPÁJALA ĽUDÍ AJ V DNEŠNOM UPONÁHĽANOM SVETE. PREDPOKLADANÝ POČET OBYVATEĽOV V BYTOVOM DOME JE 43 .