Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Kristína Lipiaková
 : 2. ročník
 : doc. Ing. arch. B. Puškár, PhD.

Urbanistické riešenie daného bytového domu. Umiestnenie bytovky je volené tak, aby spĺňalo uličnú čiaru a zároveň vytváralo v zadnej časti pozemku voľný priestor, ktorý je zaplnený nevyhnutnými, no aj doplnkovými funkciami. V zadnom časti dvora sa nachádza parkovisko, rampa, ihrisko a taktiež spevnené aj zelené plochy. Tie slúžia aj širšej verejnosti pre pohybovanie sa vo verejných častiach bytovky ktoré sa nachádzajú na 1NP. Dispozícia budovy je navrhovaná ako jednoduchý koncept kvádra otočeného tak, aby sa každému bytu z hľadiska dispozície dostávalo dostatočné svetlo. Najužšie strany smerujú na sever a juh kde sú umiestnené rohové byty a jeden preplávajúci byt na každom poschodí. Toto natočenie poskytuje dobré presvetlenie najmä denných častí všetkých bytov.