Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Patrícia Fülöpová
 : 2. ročník
 : Ing. arch. Pavel Kosnáč

Riešené územie sa nachádza v hlavnom meste, Bratislave, v časti Ružinov na ulici Súmračná. Orientácia objektu je situovaná na západnú a južnú stranu pre maximálne využitie prirodzeného denného slnečného svetla. Na severnej strane budovy sa nachádza komunikačná pavlač. Statická doprava je prioritne riešená formou podzemnej garáže s kapacitou 26 normálnych parkovacích miest + 1 ZŤP miesto. Navrhovaný multifunkčný bytový dom má 4 nadzemné podlažia, pričom prvé nadzemné podlažie tvoria prenajímateľné priestory a vchody do bytového domu, ostatné nadzemné podlažia tvoria byty a podzemné podlažie patrí garáži. Budova má tvar písmena L, ktoré je otvorené na západnú stranu. V ňom je možné vytvoriť oddychovú zónu, ihrisko pre deti alebo vonkajšie terasy pre jednotlivé prenajímateľné priestory. Vonkajšia fasáda je bielej a šedej farby obohatená kovovými prvkami. Severnú stranu bytového domu a časť východnej strany bytového domu na 2NP a 3NP prekrýva perforovaný plech čiernošedej farby.