Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Patrícia Szabóová
 : 2. ročník
 : doc. Ing. arch. Z. Tóthová, PhD

Cieľom je vytvorenie komunitného bývania, budova je umiestnená na okraji pozemku, aby vznikol uzavretý privátny priestor pre obyvateľov. Preto sme sa rozhodli pre pôdorys v tvare L, kde sa budova nachádza v severnej a západnej časti pozemku a privátny priestor v juhovýchodnej časti. Nádvorie je prístupné len pre obyvateľov bytovky, kde je a komunitná záhrada a terasa s posedením. Popri chodníku sa nachádza verejná časť aj s prístupom do pizzerie, krajčírstva alebo prenajímateľného priestoru. Cieľovou skupinou bytového domu sú všetky generácie spoločnosti , keďže ponúka vo veľkej miere štartovacie jedno a dvojizbové byty pre mladých ľudí, trojizbové tiché byty s loggiou a možnosťou vytvorenia si malej súkromnej záhradky najme pre staršie generácie,  a samozrejme aj štvorizbové byty pre väčšie rodiny .  Tento projekt poskytuje možnosti aj pre širšie okolie najme občianskou vybavenosťou  prislúchajúcou k navrhovanému objektu ale aj vytvorením gastronomického prostredia v exteriéri. Ťažiskom bytového domu je poskytnutie  možnosti rozvíjať komunitu  obyvateľov bytového domu, ktorý sa preklenul do vonkajšej pavlače a celého polo súkromného podlažia s pochôdznou strechou, interiérovými komunitnými priestormi či spoločenskou miestnosťou. Myšlienkou teda bolo aby obyvatelia domu využívali možnosti bytového domu v spoločenských priestoroch sa stretnúť, porozprávať sa, vypiť si kávu alebo čaj bez toho aby vychádzali von mimo budovy alebo aby chodili ku sebe domov. Koncept samotného bytového domu vychádza z výškových rozdielov dvoch susedných objektov. V kombinácii s tvarom písmena L ktorý je otvorený na juhovýchod sa zvýšia pasívne solárne zisky a zároveň v urbanizme vzniká príjemný polo súkromný vnútroblok chránený zo severnej a západnej strany  novonavrhovaným objektom.