Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Patrik Budzák
 : 2. ročník
 : Ing. arch. Tibor Varga, PhD.

CIEĽOM NÁVRHU BOLO VYTVORIŤ OBJEKT KTORÝ SVOJÍM TVAROM NENARUŠÍ PROSTREDIE A SVOJOU FUNKČNOSŤOU PRISPEJE KU KVALITNEJŠIEMU FUNGOVANIU OBYVATEĽOV V DANEJ OBLASTI. TO SA ODZRKADĽUJE PRI PARTERI, KTORÝ JE PREVAŽNE VYUŽITÝ NA POLYFUNKCIU A TAKTIEŽ PRI PODZEMNEJ GARÁŽI DO KTOREj BOLO UMIESTNENÝCH ČO NAJVIAC PARKOVACÍCH MIEST, ABY NEBOLO NARUŠENIE PROSTREDIA VEĽMI VEĽKÉ. BYTOVÝ DOM OBKLOPUJÚ STROMY A OKOLITÁ ZELEŇ. KONCEPT NÁVRHU SA VIAŽE NA OKOLITÚ ZÁSTAVBU, KTORÁ JE ZVÄČŠA TVARU PREDĹŽENÉHO KVÁDRA, TÝM BY MAL PRIRODZENE ZAPADNÚŤ DO PROSTREDIA. NÁVRH BY MAL VYUŽÍVAŤ ČO NAJVIAC DENNÉHO SVETLA A TÝM ŠETRIL ENERGIE. DÔLEŽITÉ NA NÁVRHU BOLO VYTVORIŤ ÚTULNÉ PRIESTORY INTERIÉRU S DOSTATOČNÝM PRESVETLENÍM  A NÁSLEDNÉ PREVEDIE POHĽADU Z EXTERIÉRU, ABY OBJEKT PRÍLIŠ NEPÚTAL, ALE TIEŽ NEOSTAL BEZ POVŠIMNUTIA.