Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Peter Ligoš
 : 2. ročník
 : Ing. arch. M. Czafík, PhD.

URBANIZMUS - Charakteristika územia Riešené územie sa nachádza v severovýchodnej, bratislavskej mestskej časti Ružinov. V bezprostrednom okoli sa nachádzajú panelové domy, či iná občlanska vybavenosť. Zo severu je pozemok prijemne otvorený do zeleného" priestoru, ktorý je prepojený s blízky parkom Ostriedky. V našom území sa nachádza detské ihrisko a zelené plochy pre relax. Pred vstupom do bytových domov sa nachádzajú terasy, ktoré tak isto môžu slúžiť na relaxačné účely. Terasy sú veľkou výhodou pre prenajímateľné priestory. Vstup do podzemnej garáže je priamo napojený na prijazdovú cestu, kde sa aj nachádza vonkajšie parkovanie a vyhradený priestor na kontajnery.
ARCHITEKTÚRA - Navrhovaný bytové domy sú navrhované tak aby príjemne zapadli do prostredia a nejako významne ho nenarušovali. Bytové domy A B sú rozdielne vysoké. Bytový dom A má 4 nadzemné podlažia a bytový dom B má 6 nadzemných podlaží. Pod obidvoma objektami sa nachádza podzemná garáž. Vonkajší obal bytových domov je oceľová konštrukcia na ktorej sú osadené pohyblivé steny  ktoré majú estetickú aj praktickú funkciu. Svetlé odtiene na fasáde presvetľujú vnútorné časti balkónov a celkovo dodávajú taký čistý nádych našim bytovým domom. Celá nana bytová bola modulárne navrhovaná aby budúci majitelia bytov v nich mohli vykonávať akékoľvek úpravy. Veľké okná otvárajú vo vnútri bytov priestor a dostatočne ich presvetľujú aj čo sa týka bytov orientovaných na sever.