Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Andrej Synák
 : 2. ročník
 : Ing. arch. Ján Pavúk, PhD.

Na riešenom pozemku bol navrhnutý komunitný bytový dom s polyfunkciou v parteri. Situovaný je na okraj pozemku zo západnej a severnej strany kvôli dostatočnému odstupu od susedného objektu a zabezpečeniu vzdušnosti vo vnútrobloku. Objekt je navrhnutý s piatimi nadzemnými podlažiami kde sa navrhnuté polyfunkčné, komunitné a obytné priestory a dvoma podzemnými podlažiami, ktoré sú navrhnuté ako podzemné garážové státie na anulovanie exteriérového státia motorových vozidiel. Bytový dom bol navrhnutý v rešpekte k okolitej aj celkovej urbanistickej koncepcií čo sa týka pôdorysnej aj výškovej regulácie a preto je jeho pôdorysného tvaru vo výškovej úrovni susednej polyfunkčnej budovy. Objekt je navrhnutý ako modulový železobetónový  skelet so skrytými prekladmi v stropnej doske s rozmermi 8100 x 8100. Jadrový blok je v modulovom rozmere 6000 x 8100, čo zaručuje splnenie indexu zastavanosti. Cieľom bolo vytvoriť  obytný dom, v ktorom by bola zabezpečená maximálna presvetlenosť  vnútorných priestorov, zabezpečiť kontakt s exteriérom a vytvoriť vzdušný otvorený exteriérový priestor, ktorý by nebol pevne delený. Objekt je navrhnutý ako dvoj vrstvová konštrukcia, ktorá sa  skladá z jadra a obvodového exteriérového plášť a. Jadro je tvorené ako celopresklená konštrukcia a obvodový plášť je exteriérová konštrukcia ktorá je navrhnutá v ideálnej hĺbke, ktorá tieni v letných mesiacoch pri vysokom slnku no zároveň prehrieva interiérové priestory v zimných mesiacoch kedy je slnko nižšie. Typologicky je objekt kategorizovaný ako chodbový. Má päť  nadzemných podlaží. Strecha je riešená ako rekreačná s polyfunkciou. Sú na nej umiestnené včelie úle, komunitné záhony na pestovanie zeleniny a ovocia a priestor na gastro prevádzku. Podzemná garáž v dvoch podlažiach zabezpečuje kapacitu 54 parkovacích miest. Každe parkovacie miesto má pridelenú aj kobku s garážovými vstupnými dverami. V garážach je tak isto umiestnená aj technická miestnosť  s priamim napojením na príjazdovú rampu.  V  jadrovom bloku sa nachádza ešte priestor na umývanie aut s filtračnými zaradeniami priamo pod umyvárkou. Všetky podlažia sú prepojené zvislým komunikačným jadrom, v ktorom sa nachádza schodisko a výť ah. Jadrový blok tak isto prechádza zvislo cez celý objekt a tým pádom na jednotlivých podlažiach vytvára komunitné voľnočasové priestory. Parter sa  skladá z polyfunkčných a komunitných priestorov. Nachádza sa tu zasadacia miestnosť s detským kútikom a malou kuchynkou, posilovňa pre obyvateľov bytového domu, kočikáreň, stojisko na bicykle a prenajímateľný priestor. Madzibytové a komunikačné priestory sú vykurované odpadovým teplom, tým pádom v jednotlivých bytoch odpadá nutnosť dvojdverového filtra medzi vstupnými dverami a obytnou časťou bytov.