Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Tomáš Duda
 : 2. ročník
 : Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.

Bytový dom sa nachádza v Bratislave v mestskej časti Ružinov. Mestská časť Ružinov je vhodným miestom pre vytvorenie príjemného a tichého prostredia pre obyvateľov bytového domu. V okolí je výborná  občianska vybavenosť a napojenie na hromadnú dopravu. Koncept bytového domu sa skladá z jednoduchého geometrického tvaru ktorým je obdĺžnik. Bytový dom je orientovaný na západnú a východnú stranu. Pri návrhu bytového domu sa kládol dôraz na zachovanie stávajúcej zástavby a okolia pozemku. Hlavný vstup do bytového domu sa nachádza v strede objektu a je priechodný. Parkovacie miesta sú situované v suteréne objektu ale aj vedľa daného objektu, nachádza sa ich tam 31. Objekt sa skladá z piatich nadzemných podlaží a jedného podzemného podlažia pričom prvé nadzemné podlažie slúži na komerčné účely a disponuje priestormi na prenajímanie. Bytový dom disponuje 24 bytovými jednotkami rôzneho druhu od jednoizbových až po štvorizbové. Bytový dom je rozdelený na dve sekcie pričom každá má vlastné komunikačné jadro. Exteriérová časť bytového domu je rôznej materiality a to napríklad drevo, oceľ, sklo. Parter tvorí oceľ a veľké presklené plochy, má za úlohu odľahčiť celý dizajn budovy. Drevené tienidlá sú použité na okná bytových jednotiek a oceľové na balkóny a loggie.