Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Viktória Kürti
 : 2. ročník
 : doc. Ing. arch. E. Vráblová, PhD.

Úlohou bolo navrhnúť bytový dom v Bratislave v mestskej časti Ružinov na Súmračnej ulici. Lokalita je  výborná na vytvorenie príjemného priateľského prostredia pre obyvateľov, preto som hmotovo-priestorovú koncepciu navrhla tak, aby vznikol vnútroblok zo západnej strany a aby zo strany ulice rešpektoval prostredie štvrte. Skladá sa z troch hranolov, kde stredný hranol predstavuje vertikálne komunikačné jadro. Bytový dom je osadený po celej dĺžke pozemku, autom je dostupný z východnej strany, kde sa nachádza aj hlavný vstup do bytového domu a taktiež parkovacie miesta navrhnuté pre návštevu. Vedľajší vstup je dostupný z vnútrobloku. Podzemná garáž je vybavená rampou zo severnej strany. Navrhnutý bytový dom pozostáva zo 7 nadzemných podlaží, a ponúka 36 bytov na 6. podlažiach. Ponuka bytov je rôzna od najmenšej garsónky až do štvorizbových bytov. Pre všetky byty je navrhnutá nadštandardne veľká loggia, pre lepšie využitie. Zaujímavým prvkom je vertikálne komunikačné jadro, ktoré je ozvláštnené oceľovými lanami.