Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Zoran Červeni
 : 3. ročník
 : Ing. arch. Klára Macháčová, PhD.

URBANISTICKÉ RIEŠENIE

Polyfunkčný dom sa nachádza v centre mesta, Bratislave. Pozemok určujú dve ulice. So severnej strany ulica Záhradnícka a so západnej  strany Karadičova ulica. V samom okolí sa nachádza nová výstavba ktorá je zameraná prevažne na administratívu. Tu sa nachádzajú aj staršie bytové domy ktoré majú päť, šesť a sedem podlaží. V samej bliskosti pozemku sa nachádzaju zastávky na autobus, trolejbus, a električký. Ich dostupnosť je vyriešená tak aby sa ľudia k nim dostali rýchlo a bezpečne. Sú tu aj zelené plochy, ale toto územie by potrebovalo viac zelenej plohy. Budova sa nachádza na nároži ulíc, čo nám umožňuje vytvoriť novú dominantu v tomto okolí. Budova je navrhnutá cez celý pozemok a je orientovaná západ-východ, tak aby byty využili čo najviac prírodného osvetlenia.

IDEA

Cieľom tohto návrhu bolo vytvoriť polyfunkčný objekt. Ideov bolo tejto budove pridať rôzne funkcie, ktoré by ovplyvili samotnú budovu, a tiež aj okolie v ktorom sa nachádza. Ako hlavné funkcie v tomto objekte sú administratíva a bývanie. Budovu charakterizujú dve časti. Prvá je výšková časť ktorá je navrhnutá ako administratíva, a druhá časť je navrhnutá ako bytový dom. Cieľom tohto návrhu bolo navrhnúť nové pracovné príložitosti, a nové, príjemné a útulné bývanie ktoré by bolo pre kazdého dostupné.

ARCHITEKTONICKE RIEŠENIE

Hmotovo-priesorová skladba
Polyfunkčný dom je návrhnutý tak a by splnil všetke požiadavky ktoré administratíva má, a tiež aby ponúkala rôzne typy bytov. Budovu vieme rozdeliť na dve časti, na administratívu ktorá ma 10 podlaží a na bytovu časť ktorá ma 6 podlaží. Dispozícia administratívy sa meni po podlaziach. Na jednom podlaži možu biť 2, 3, alebo 4 firmy. Fasáda na tejto časti je cela presklená. Konečný vzhľad dotvárajú drevené prvky ktoré zároveň aj slúžia ako tienidla. Druha časť budovy tvorý byvanie. Budova ponuka rôzné typy bytov ako čo su,garsonký, jednoizbové, dvojizbové a trojizbové byty. Fasáda je rozohrata oknami ktoré sú posunuté vo zvislom smere. Na fasáde je šedá omietka. Parkovanie je vyriešené v suteréne ako podzemná garáž

Dispozičné riešenie
Na prízemí sa nachádzaju hlávne vstupy do administrative, byvania a päť obchodov. Na 2-4np su vytvorené priestory pre jedenásť firiem, a try typy bytov ako su garsonký, jednoizbové a dvojizbové byty. Na 5-6 no sa nachádzaju dvojizbové a trojizbové byty. Na 7-10 np su navrhnuté priestory pre 6 firiem.

Konštrukčné riešenie
Objekt je riešený ako skeletový monolitický konštrukčný system. Modul pri skeletovom systéme je v pozdlžnom smere 8,1m, a priečnom 7,5m. Rozmer stĺpov je 300x300mm. Obvodové steny sú z tvárnic YTONG. Konštrukčná výška v časti kde je administratíva je 3500mm a v bytovej časti je 3000mm. Schodisko je dvojramenné železobetónove.