Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Matúš Blažíček
 : 3. ročník
 : doc.Ing. arch. E. Vráblová, PhD.

Lokalita a urbanistické riešenie

Objekt polyfunkčného domu sa nachádza na nároží dvoch frekventovaných mestských ulíc v Bratislave - Záhradníckej a Karadžičovej. Momentálne je riešený pozemok nevyužívaný, jeho podklad tvorí rovinatá spevnená betónová plocha ohradená plotom. Navrhnutý objekt sa otvára križovatke v nižšej časti, a vo vrchnej drží uličnú čiaru. Zároveň sa objekt prispôsobuje tvaru parcely, čím v pôdoryse vzniká tvar kosodĺžnika. Z toho bol aj odvodený jeho názov RB - Rhomboid (ang. kosodĺžnik). Na susednej parcele sa nachádzaljú objekty určené na asanáciu, preto sa v návrhu počíta s ich odstránením a vytvorením jednosmernej ulice, ktorá slúži na obsluhu objektu.

Dispozičné a prevádzkové riešenie

Parkovanie v obejekte je riešené autovýťahom a automatickým paletovým zakladačom v spodných troch podlažiach. V podzemí sa nachádzajú tiež pivničné kobky. V parteri v rámci prvého a druhého nadzemného podlažia sa nachádza zo severnej strany obchod, a z južnej strany kaviareň s terasou. Nasledujúce podlažia sú už len bytové, s výnimkou menšej posilňovne prístupnej len  pre oby-vateľov domu na ôsmom a herne/spoločenskej miestnosti na deviatom nadzemnom podlaží. Obytné podlažia sú komponované kombináciou 1- a 2-izbových menších bytov, a na vyšších podlažiach tiež luxusnejších, 3-izbových bytov s loggiami umiestnených v nárožných polohách v rámci dispozície.

Architektonické a výtvarné riešenie

Nosnú konštruckciu objektu tvorí kombinácia monolitického železobetónového jadra a stenového nosného systému v module 7.5m. Architektúre objektu dominujú ostré hrany, biela omietka a raster veľkých francúzskych okien, pred ktorými je predsadená translucentná fasáda s recyklovaného plastu s bublinovými výstupkami.