Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Petra Janíková
 : 2. ročník
 : Ing. arch. Ľubomír Závodný


ÚLOHOU DANÉHO ZADANIA BOLO NAVRHNÚŤ KOMUNITNÚ FORMU BÝVANIA V PODOBE
BYTOVÉHO DOMU. LOKALITA NÁM PONÚKA ŠIROKÝ VÝBER SLUŽIEB, ZÁROVEŇ POSKYTUJE V
DOSTUPNEJ VZDIALENOSTI ŠKOLSKÉ ZARIADENIA A NAVAZUJE NA DOPRAVNÝ UZOL, VĎAKA
TOMU SOM SA ROZHODLA ZAMERAŤ NAJMA NA MLADÉ RODINY S DETMI A NÁVRH TOMU
PRISPOSOBIŤ.
ZÁMEROM BOLO TIEŽ ZAPADNÚŤ DO OKOLITÉHO PROSTREDIA A NAVIAZAŤ NA UMELO
VYTVORENÚ PEŠIU KOMUNIKÁCIU VEDÚCU SKRZ DANÝ POZEMOK, A TO OTVORENÍM
PRIESTORU A VYTVORENÍM PRIECHODU KTORÝ NAVAZUJE NA PEŠIU ZÓNU.
KOMUNITNÝ CHARAKTER JE DOCIELENÝ POLOVEREJNÝM ÁTRIOM Z VYCHODNEJ STRANY
DOMU, KTORÉ JE ODDELENÉ OD OKOLIA NEPRAVIDELNE ROZMIESTNENOU ZELEŇOU. V ÁTIU
TAK VZNIKÁ PRIESTOR VHODNÝ PRE KOMUNITU ,ROZNE AKTIVITY A ZÁROVEŇ PONÚKA POCIT
BEZPEČIA POMYSELOU NÁRUČOU, KTORÚ VYTVÁRA ARCHITEKTURA DOMU.
V PRIESTOROCH PARTERU SÚ SÁLY PRISPOSOBENÉ NA AKTIVITY PRE MIMOŠKOLSKÉ
VZDELÁVANIE DETÍ. TIETO PRIESTORY JE MOŽNÉ PREPOJIŤ S EXTERIÉROM.
BUDOVA POZOSTÁVA Z ROZMIESTNENIA ŠTVORCOVÉHO MODULU 8100x8100, A NÁSLEDNE
VYTIAHNUTIA DO VÝŠKY TAK, ABY BYVANIE BOLO POSKYTNUTÉ V DVOCH SEKCIACH
BYTOVEHO DOMU TVARU L A PARTEROM DOTVORENÁ NARUČ ÁTIA. VÝŠKA BUDOVY
NAVAZUJE NA OKOLITÉ STAVBY. NEPRAVIDELNOSŤ FASÁDY JE SCELENÁ VYTVORENÝMI
VÝKLENKAMI, KTORÉ VZNIKAJÚ VYSUNUTÍM DREVENÉHO OBKLADU FASÁDY. VYTVÁRA SA
TAK DOJEM ZVAČŠENIA OKIEN A ZMENY MIERKY. POD BUDOVOU SA NACHADZA PODZEMNÁ
GARAŽ NAVAZUJÚCA NA DOPRAVU Z JUŽNEJ STRANY POZEMKU.