Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Eliška Makanová
 : 1. ročník
 : Mgr. art. Zuzana Turlíková, ArtD.
 : Mgr. art. Marián Králik, ArtD.


Úlohou bolo vytvoriť objekt, abstraktné dielo inšpirované tvarom písmena. Výslednej práci predchádzali rôzne prvotné až finálne skice. Model je vytvorený zo styroduru vyrezávaním a brúsením. Má veľmi jemné krivky, rozmery 16 x 30 cm a z každého uhla naň sa naskytne divákovi zaujímavý pohľad.