Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fond architekta Emila Belluša, n. f. vypisuje výberové konanie na podávanie
žiadostí na finančnú podporu projektov a aktivít pre akademický rok 2007/2008.
Podrobnosti sú vo výzve na stránkach fondu či tu...