Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Zuzana Domaničová
 : 3. ročník
 : Ing. arch. Klára Macháčová, PhD.

URBANISTICKÉ RIEŠENIE

Územie sa nachádza v Bratislave na nároží ulíc Karadičová a Záhradnícka. Okrem svojej parcely som riešila aj parcely smerom na východ od svojej parcely ako celok. Do svojho konceptu som zahrnula okrem svojej budovy aj 2 ďalšie budovy, ktoré budú mať vyriešené parkovanie spoločne pod parcelami. Do urbanistickeho konceptu som zapracovala parky so zelenou paralelne medzi domami, ktoré by nadväzovali na vzniknutý park oproti mojej budovy. Vznikol by tam priestor na oddych alebo prechádzky či venčenie psov. Tieto parky by nahrádzali aj nedostatok zelene v okolí. Môj polyfunkčný dom zase nadväzuje na novo vznikajúce územie Nové Nivy. Na Karadičovej ceste sa bude vynímať ako nárožný polyfunkčný dom v štýle novej architektúry vznikajúcej v jeho okolí. Tvar bude vychádzať z tvaru pozemku a bude mať ustupujúce podlažia, ktoré sa opakujú, čím vznikne netradičný urbanistický koncept, ktorý sa bude opakovať aj na budovách po jeho východe. 

 

FILOZOFIA NÁVRHU

Návrh vychádza z modernej architektúry, ktorá vzniká v okolitých Nových Nivách. Zakladnou hmotou bolo vytiahnutie tvaru pozemku do výšky s ktorou som pracovala. Pracovala som z ustupujúcimi hmotami, ktoré som rôzne menila a posúvali. V jednom z návrhov bol tvar terasového domu, ktorý veľmi do okolia nezapadol a tak som pokračovala s inými posúvaniami. Začala som jednotlivé podlažia posúvať smerom dnu a von v rozmedzí 1 až 2 metrov. Finálny návrh vychádza z toho, že smerom od partera sa každé podlažie posunulo smerom dnu o 1m a najvyšie podlažie bolo posunuté smerom dnu o 2 metre, čím sa vytvorilo podlažie s terasovymi bytmi. Celý koncept budovy má uskakujúci tvar, ktorý sa prelína so sklenenou fasádou polyfunkčného domu. Celá budova má výšku 23,3 metra.

 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

Celý polyfunkčný dom bol tvorený tak aby spĺňal požiadavky bývania a aj požiadavky administratívnej budovy. Parter je tvorený veľkým vstupným priestorom s recepciou pre administratívu ale aj bývanie. V parteri sa nachádzajú aj služby pre ľudí a to malý butik a priestranná kaviareň, ktorá ma aj terasové sedie a možnosti prípadného cateringu. Vo foyer budovy sa nachádza aj reprezentačný vstup na prvé podlažie, v ktorom sa nachádza kongresové centrum. Obsahuje jednu veľkú kongresovú sálu pre 100 ľudí a viac menších miestnosti pre rôzne kongresy či školenia. Ďalšie tri podlažia sú podlažia administratívy. Vhodné sú pre rôzne firmy a sú prispôsobené na co-working alebo sa vedia prispôsobiť na samostatné kancelária. Každé podlažie je vytvorené pre 2 rôzne firmy alebo oddelenia, čiže vedia fungovať aj samostatne aj spoločne závisí na požiadavke klienta. Posledné dve podlažia sú určené pre štandardné byty a majú vlastný prístup čipom na tieto podlažia. Na šiestom podlaží sú byty bez balkóna alebo lodžie čo nahrádza veľkoplošná sklenená fasáda.  Nachádzajú sa tam prevažne menšie 2 izbové byty ale nájde sa tam aj 3 či 4 izbový byt. Tieto byty môžu využívať spoločnú terasu na poslednom podlaží. Na poslednom poschodí sa nachádzajú byty s veľkými terasami a nenahraditeľným výhľadom na okolie Bratislavy. Nachádzajú sa tam 2 a 3 izbové byty, ktoré sú najviac vyhľadávané. Byty majú k dispozícii parkovacie miesta v podzemnom podlaží a taktiež tam majú kobky pre každý byt. V podzemnom podlaží sa taktiež nachádzajú sklady pre firmy a služby v polyfunkčnom bytovom dome.

 

KONŠTRUKCIA NÁVRHU

V budove je využitý železobetónový konštrukčný systém 8,1m, doplnený o pomocný systém. Modul je zasunutý tesne za sklenenou fasádou užšieho podlažia a širšie podlažia sú podporené konzolou. Tento konštrukčný systém vychádza už z podzemného podlažia. V budove sa nachádzajú 2 výťahy od spoločnosti Schindler, ktoré sú na čipy pre jednotlivé podlažia a jedno únikové schodisko. 

 

FASÁDNE RIEŠENIE

Výtvarné pôsobenie fasády je dané striedaním zasklených a pevných častí fasády s kontrastom prísne pravidelného rastra fasády a nepravidelného striedania podlaží. Boli použité sklenené fasády s fasadnymi doskami na báze tepelno vytvrdzovaných živíc, zosilnené drevenými vláknami. Fasáda je tvorená oknami s hliníkovými profilmi s prerušeným tepelným mostom a tepelnoizolačným trojsklom so zmenšeným prechodom tepla v matnom prevedení v rastri 1,5 metra. Všetky vonkajšie dvere sú celozasklenné a vstupné dvere sú posuvné a automatické. Cele fasáda je tvorená vodorovným členením vdˇaka posúvaným podlažiam a horizontálne členenie má za príčinu len sklenená fasáda.