Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Fakulta architektúry STU v Bratislave, ÚD
v spolupráci s PC ARCH poriada

pre záujemcov o štúdium na školách technicko-inžinierskeho a výtvarného zamerania

prípravný kurz kreslenia


Trojdňový kurz kreslenia, prázdninový:

21., 22., 23. august 2008
Pi, so, ne: 9.00 – 15.00 hod.
Cena 3 856,- SK, tj. 18 hodín

Kurz kreslenia v zimnom semesteri, akad. rok 08/09

12 týždňov, cvičenia 1 x týždenne po 3 hodiny
Cena 6150,- SK
Začiatok v druhej polovici septembra po zverejnení fakultného rozvrhu.

Kurzy prebiehajú na FA STU v Bratislave, Nám. Slobody 19, 2. posch., kresliareň, č. dv. 224.

Program:
Kompozícia, perspektíva, proporcie, tónovaná kresba
Zátišie, busta

Prineste si materiál a pomôcky:
Rysovacia doska, formát A3, výkresy A3, ceruzka, tuha H, F, HB, B, 2B, páska


Na kurze je potrebné predložiť doklad o zaplatení
Platba poštovou poukážkou
Slovenská technická univerzita
Fakulta architektúry
Nám. Slobody 19
812 45 Bratislava

číslo účtu 7000081930
kód banky 8180
variabilný symbol 292008

Prihlásiť sa môžete mailom, osobne, alebo telefonicky
Bližšie informácie, kontakt:
Mgr. Art. Eva Ploczeková
0903 45 34 45, ploczek@fa.stuba.sk