Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan  Fakulty  architektúry  STU  Bratislava oznamuje, že dňa 28.4.2009 o 10.00 hod., v seminárnej miestnosti Fakulty architektúry STU č. 117  sa uskutoční  verejná habilitačná  prednáška pracovníka FA STU Bratislava  Ing. arch. Petra Daniela, PhD., na tému: Recyklácia v nábytkovej tvorbe   a následne obhajoba habilitačnej práce na tému: Materiály a povrchy.