Prejsť na obsah
Veda a výskum

Ing. arch. Ján Legény, PhD.
prodekan pre vedu a výskum 
Tel.: +421 905 327 952
E-mail:  jan.legeny@stuba.sk

Ružena Šubinová
evidencia vedecko-výskumnej činnosti, habilitačné a inauguračné konania
Tel.: +421 2 57 27 62 11
E-mail:  subinova@fa.stuba.sk

Mgr. Martina Uhríková, PhD.
projektová manažérka (vedecko-výskumné granty)
Tel.: +421 915 929 111
E-mail:  martina.dzanova@stuba.sk  

RNDr. Juraj Paučula
projektový manažér (umelecké a kultúrne granty)
Tel.: +421 910 979 692
E-mail: juraj.paucula@stuba.sk 

Ing. Jozef Lavička
projektový manažér (vedecko-výskumné granty)
Tel.: +421 940 984 627
jozef.lavicka@stuba.sk