Prejsť na obsah
Veda a výskum

„DANUrB“ je medzinárodný projekt, zameraný na vytvorenie regionálnej siete vybudovanej prostredníctvom cestovného ruchu a vzdelávania. Cieľom projektu je posilniť „Dunajskú“ kultúrnu identitu a solidaritu. Jedným z najdôležitejších cieľov je vytvorenie spoločnej značky podporovaním nadnárodných kultúrnych väzieb medzi sídlami pozdĺž Dunaja, ako aj preskúmanie nevyužitého alebo skrytého potenciálu pre lepšiu ekonomickú a kultúrnu návratnosť. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie komplexnej priestorovo – kultúrnej siete: „Dunajskej kultúrnej promenády“, ktorá integruje všetky komunity pozdĺž rieky do jednej turistickej destinácie s tematickými trasami a možnosťami rozvoja. Zmyslom vytvorenia jednotnej značky je zvýšenie počtu návštevníkov a predĺženie ich pobytu v regióne. DANUrB si kladie za cieľ odkryť nevyužité kultúrne dedičstvo a zdroje (priemyselné dedičstvo, dedičstvo komunistickej minulosti, opevnenia, stopy po obchodovaní, živé kultúrne tradície) v mestách na rieke Dunaj. Výskum sa zameriava na zmapovanie všetkých dostupných zdrojov a typológií obývateľného prostredia hľadajúc možnosti ich valorizácie. Vytvorená stratégia a pilotné projekty in-situ majú prispieť k lepšiemu využitiu kultúrneho potenciálu pre miestnych obyvateľov a tým aj k ekonomickým benefitom na základe zvýšeného záujmu návštevníkov. Cieľom virtuálnych prehliadok ako ďalšieho výstupu projektu je sprístupniť nepreskúmanú kultúru menších miest pozdĺž rieky, zvýšiť ich atraktivitu a konkurencieschopnosť vo vzťahu k susediacim veľkým mestám.


V priebehu riešenia projektu sa bude realizovať:

  1. Výskum kultúrneho a historického dedičstva in-situ realizovaný na viacerých medzinárodných workshopoch (výskumníkmi, expertmi, študentmi, komunitami) a miestne štúdie budú poskytovať praktické údaje o konkrétnej situácii
  2. „DANUrB Stratégia“ bude skoncipovaná z dôvodu sformulovania spoločného priestorovo – kultúrneho strategického akčného plánu
  3. „Dunajská kultúrna promenáda“ sa stane platformou pre vybudovanie kultúrnej siete a spoločný rozvoj miest
  4. Mobilný sprievodca „Pocket Guide“ v špeciálnych prehliadkach prepojí všetky kultúrne a historické dáta, ktoré budú môcť využívať turisti po celom svete, jednoducho a bezplatne stiahnutím aplikácie do smartfónu
  5. Pilotné aktivity sprevádzané exhibíciami, festivalmi, otvorenými diskusiami a inštaláciami budú prebiehať v jednotlivých mestách pozdĺž rieky s cieľom poukázať na prepojenie Dunajských komunít a otestovať praktické využitie výstupov projektu.
     

Na projekte DANUrB sa výskumne podieľa ako koordinátor Budapest University of Technology and Economics, jedna z vedúcich vzdelávacích inštitúcií v Maďarsku a Európe,   sedem ďalších univerzít, šesť štátnych vzdelávacích inštitúcií a spoločensko-kultúrnych mimovládnych organizácií, osem podnikov z oblasti cestovného ruchu a neziskových organizácií, osemnásť regionálnych a miestnych samospráv zo siedmych krajín. Cieľom partnerskej spolupráce je podpora rozvoja Dunajského regiónu ako jednej silnej a udržateľnej turistickej destinácie. Tento projekt je spolu financovaný Európskou úniou (Európskym fondom regionálneho rozvoja - ERDF a Nástrojom predvstupovej pomoci - IPA II.)


Pre viac informácií a v prípade záujmu zapojiť sa do projektu kontaktujte:
Ing. arch. Ján Legény, PhD.
Projektový a FA STU komunikačný manažér
e-mail: legeny.jan@gmail.com
tel.: +421 905 327 952
Rozpočet
Celkovo: 2.703.844,00 Euro
ERDF príspevok: 2.176.798,14 Euro
IPA príspevok: 121.469,25 EuroZloženie riešiteľského konzorcia

7 univerzít:
BME - Budapest University of Technology and Economics (LP_HU)
STU - Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Architecture (ERDF_SK)
TU WIEN - Vienna University of Technology (ERDF_AT)
DUK - University for Continuing Education – Danube University Krems (ERDF_AT)
UBGD - FA - University of Belgrade, FA (IPA_SRB)
U-NS - University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences (IPA_SRB)
UAUIM - "Ion Mincu" University of Architecture and Urbanism in Bucharest (ERDF_RO)

3 socio-kultúrne neziskové organizácie:
KEK - Hungarian Contemporary Architecture Centre in Budapest (ERDF_HU)
OIKODROM - the Vienna Institute for Urban Sustainability (ERDF_AT)
HRDA - Human Resources Development Agency in Ruse (ERDF_BU)

7 miestnych samospráv:
BUNDK - Federal Chancellery of Austria, Dept. for Cultural Heritage and Art Restitution in the Division for Art and Culture (ASP_AT)
NOEL - Office of the Provincial Government of Lower Austria, Department for Arts and Culture (ASP_AT)
BSK - Bratislava Self-Governing Region (ASP_SK)
PCM - Pest County Municipality (ERDF_HU)
VSK - Vukovar-Srijem County (ERDF_HR)
VIDIN - Regional Administration (ASP_BU)
RUSE - Regional Administration (ASP_BU)

11 mestských samospráv:
KREMS - Town municipality (ASP_AT)
KOMARNO - City of Komárno (ASP_SK)
STUROVO - Town municipality (ERDF_SK)
ESZTERGOM - Town municipality (ERDF_HU)
DUNAUJVAROS - Town municipality (ASP_HU)
PAKS - Council of Paks city
BACKA PALANKA - Municipality Development Agency (ASP_SRB)
GOLUBAC - Town municipality (ASP_SRB)
CALAFAT - Territorial administrative unit Calafat Municipality (ASP_RO)
GIURGIU - Town municipality (ASP_RO)
SILISTRA - Town municipality (ASP_BU)

3 výskumné inštitúcie:
INCDT - National Institute for Research and Development in Tourism in Bucharest (ERDF_RO)
INCD URBAN-INCERC - The National Institute for Research and Development in Construction,
Urban Planning and Sustainable Spatial Development  in Bucharest (ERDF_RO)
CHI - Center for Heritage Interpretation in Sofia (ERDF_BU)

2 spoločnosti zaoberajúce sa turizmom:
POCKETGUIDE - GPS City Guide Kft (ERDF_HU)
XELLUM - Xellum Advisory Ltd (ERDF_HU)

6 turistických organizácií:
TUKO - Tourism Association of Komárom (ASP-HU)
TBS - Tourism Board of Smederevo (ASP_SRB)
TOV - Tourism Organisation of Vojvodina (ASP_SRB)
NAT - National Authority for Tourism (ASP_RO)
ATF - Travel Focus Association (ASP_RO)
BULGARIAN GUIDE - National Tourism Cluster (ERDF_BU)