Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážené absolventky, vážení absolventi Fakulty architektúry STU v Bratislave,

predpokladáme, že ste zachytili pomerne nedávno spustený projekt Portál absolventov STU, ktorý je určený všetkým absolventom, študentom, priateľom i priaznivcom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Jeho prostredníctvom môžete získať informácie o aktuálnom dianí na univerzite,  ponúka okrem funkcií dostupných pre verejnosť aj ďalšie funkcie, dostupné len pre zaregistrovaných užívateľov portálu. Registrovanými užívateľmi portálu absolventov môžu byť len absolventi STU, ktorí získali vzdelanie na niektorej z fakúlt alebo ústavov na 1., 2. alebo 3. stupni vysokoškolského štúdia.

Pre registrovaných absolventov STU portál ponúka najmä:

  • možnosť získať rôzne zaujímavé bonusy, špeciálne pozvánky na akcie organizované STU, propagačné predmety
  • vytvorenie vlastnej profilovej stránky s profilovou fotografiou; vytvorenie osobnej fotogalérie
  • možnosť prezentácie svojho absolventského profilu na portáli pre všetkých návštevníkov povolením publikácie svojho profilu aj pre verejnosť
  • vyhľadávanie v databáze absolventov STU
  • zasielanie pozvánok bývalým spolužiakom priamo z generovaných zoznamov spolužiakov alebo vyhľadávania absolventov

Veríme, že Vás menované výhody oslovili a prispejete vložením svojho portfólia, prostredníctvom tohto celouniverzitného projektu, k vytváraniu profilu a prezentácii našej fakulty smerom k širokej verejnosti.

Registrácia prebieha v niekoľkých jednoduchých krokoch, neváhajte nás, prosím, kontaktovať v prípade akýchkoľvek nejasností s jej procesom.