Jump to content
Conferences

Sorry, this is a local conference and it doesn´t have an English page...

 

V duchu niekoľkoročnej tradície konferencií učiteľov oznamujeme všetkým kolegom, že KONFUC 2016 sa uskutoční vo štvrtok 14. apríla 2016.

Téma: Osobné reflexie výučby architektúry 

Ciele: Pripomenutie si desaťročia výučby architektúry v Československu a na Slovensku 

Termín: 14. apríla 2015 (štvrtok)

Miesto: Aula Emila Belluša FA STU v Bratislave

Účastníci: akademická obec FA STU v Bratislave + hostia z pozvaných fakúlt architektúry a kolegovia z praxe (SKA)

 

Na konferencii nebudú prednesené vyzvané príspevky. 

Učitelia z FA STU, ďalších škôl architektúry a kolegovia z praxe môžu do konca januára 2016 poslať  abstrakt príspevku v rozsahu 900 – 1.800 znakov.

Všetky doručené abstrakty budú zverejnené na webovej stránke FA STU v Bratislave.

Abstrakty budú posúdené prípravným výborom a tie, ktoré príspevky, ktorých abstrakty budú prijaté na prezentáciu na konferencii majú možnosť byť publikované v tematickom vydaní periodika ILFA 8 2015-16. 

Abstrakty je potrebné odoslať Ing. arch. Irene Dorotjakovej na e-mail dorotjakova@fa.stuba.sk 

Program bude konkretizovaný po uzavretí zoznamu prijatých príspevkov.