Prejsť na obsah
Ateliér Kusý /Paňák

architektonické, urbanistické, pamiatkárske ...

Téma:

Budova Najvyššieho súdu

Témou zadania je revitalizácia architektúry druhej polovice 20-teho
storočia a to budova najvyššieho súdu v Bratislave od architekta Vladimíra Dedečka. V práci sa zaoberať, hľadať a navrhnúť metódu, princípy ako je možné pristúpiť k tejto delikátnej téme. Navrhnúť funkčné, konštrukčné a architektonické riešenie, ktoré na jednej strane rešpektuje (v odôvodnene zvolenej a navrhnutej forme...) architektonické kvality objektu a zároveň prináša funkčne a architektonicky zohľadnenie súčasných nárokov na objekt v tak exponovanej mestskej polohe. Navrhnúť také komplexné riešenie, ktoré zabezpečí životaschopnosť objektu a primerane zohľadní jeho architektonické hodnoty. To všetko pri zohľadnení dnešných nárokov súvisiacich noriem, stavebno-fyzikálnych a ekologických.