Prejsť na obsah
Študijné oddelenie

Pokyny k ubytovaniu pre akademický rok 2022/2023


Rozdelenie kapacít           výstup podľa jednotlivých fakúlt

 

Mladá garda

Belojanisa

J.Hronca

Mladosť

Dobrovičova

Spolu

SvF

 

784

 

333

1117

SjF

390

 

 

 

 

390

FEI

 

 

 

1179

 

1179

FCHPT

555

 

 

 

 56

611

FAD

 168

203

 

92

463

FIIT

 

 

 

565

 

565

ÚM

72

 

 

 

 

72

Spolu :

1185

203

784

1836

389

4397

 
Rada ubytovaných študentov na internáte Nikosa Belojanisa
Rada ubytovaných studentov na internáte Nikosa Belojanisa (RUŠ NB) sa stará o veci spojené s bývaním na internáte ako ubytovanie počas školskeho roka, komunikuje s vedením SD ohľadom požiadavok študentov a podobne. E-mail RUŠ NB je:  ruskanb@gmail.com

Študentské domovy STU v Bratislave

Kritériá pre ubytovanie študentov na STU v Bratislave

Dodatok k jednotným kritériám STU pre prideľovanie ubytovania študentom dennej formy štúdia na FAD STU v Bratislave na akademický rok 2022/2023