Prejsť na obsah
Verejnosť

KURZ  KRESLENIA  2021

Upozornenie:
Od 25. 10. 2021 je výučba na FAD STU až do odvolania v režime OTP.
Pri vstupe do budovy FAD STU sa na vrátnici preukazuje
buď potvrdenie o očkovaní, o teste alebo o prekonaní Covidu.

Podrobné informácie v smernici 1 2021-S

 


Kurz kreslenia na Fakulte architektúry a dizajnu v Bratislave je vzdelávací program pre verejnosť vhodný pre záujemcov o štúdium architektúry, dizajnu, umenia.

Forma výučby: Výučba prebieha formou cvičení 1 krát týždenne po 3 vyuč. hodiny. (10 cvičení)

Termíny výučby: 
Zimný semester akad. rok 2021/2022
piatok od 17.00 hod. (1. skupina)
10. september, 17. september, 24. september, 1. október, 8. október,
15. október,  22. október, 29. október, 5. november, 12. november.
Začiatok výučby piatok 10. september 2021.
sobota od 9.00 hod. (2. skupina)
11. september, 18. september, 25. september, 2. október, 9. október,
16. október, 23. október, 30. október, 6. november, 13. november.
Začiatok výučby  sobota 11. september 2021.
Miesto konania: FAD  STU v Bratislave, Nám. slobody 19, 2. posch., kresliareň, č. dv. 224.
Program: Kresba zátišia. Kompozícia, proporcie, lineárna perspektíva, zobrazenie a perspektíva geometrických  a organických foriem v priestore. Busta. En face, profil, trištvrte profil. Lineárna a tónovaná kresba. 
Cena kurzu: 220,- EUR
IBAN: SK70 8180 0000 0070 0008 1906
vs: 6128, v poznámke meno účastníka

Viac informácií:

Garant: Mgr. art. Eva Ploczeková ArtD.   0903 45 34 45, eva.ploczekova@stuba.sk


Prípravné kurzy modelovania pre verejnosť
Prípravný kurz mmodelovania je vhodný pre záujemcov o štúdium dizajnu.

Jednotlivé stretnutia sú venované vybraným problematikám v oblasti modelovania a dizajnu. Teoretické a praktické cvičenia majú za cieľ zoznámiť záujemcov s 2D a 3D zobrazovaním, navrhovaním a modelovaním objektov dennej potreby.

- Prípravný kurz (pravidelný týždenný kurz pre stredoškolákov)
- Vyskúšaj si svoj talent (kurz simulácií talentových skúšok)
- Talent v kocke (rýchlokurz, 2 dni)
- Talent z diaľky (externé konzultácie prác)