Prejsť na obsah
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb

Galéria študentských projektov, ktoré boli vypracované pod odborným vedením pedagógov na Ústave konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb FA STU v Bratislave.

Ústav konštrukcií a inžinierskych stavieb sa podieľa na výučbe v týchto ateliéroch:

Ateliér navrhovania III 

Ateliér navrhovania VII

Bakalárska práca

Staviteľstvo I

Staviteľstvo III

Staviteľstvo IV

Prezentácia rozpracovanosti zadaných prác (zimný semester 2016_2017)

                

Staviteľstvo V

Staviteľstvo VI

     

Výrobné a inžinierske stavby

Výber prác z cvičenia : Poľnohospodárske stavby

       

Tektonika v architektúre

              

Konverzia a rekonštrukcia budov