Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Gestorka Mgr. Danica Šoltésová, PhD.

Oboznámiť študentov so základnými tendenciami a prúdmi vývoja dizajnu od začiatku 20. storočia až po súčasnosť. Zdôrazniť špecifičnosť dizajnu a jeho prelínanie sa s voľným umením a umelecko-remeselnou tvorbou, analyzovať tvorbu osobností, škôl a hnutí, ktoré sa systematicky zaoberali dizajnom.

Informačný list