Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

KURZ  KRESLENIA  2021

Upozornenie: Od 25. 10. 2021 je výučba na FAD STU až do odvolania v režime OTP.
Pri vstupe do budovy FAD STU sa na vrátnici preukazuje
buď potvrdenie o očkovaní, o teste alebo o prekonaní Covidu.

Podrobné informácie v smernici 1 2021-S


Kurz kreslenia na Fakulte architektúry a dizajnu v Bratislave je vzdelávací program pre verejnosť vhodný pre záujemcov o štúdium architektúry, dizajnu, umenia.

Forma výučby: Výučba prebieha formou cvičení 1 krát týždenne po 3 vyuč. hodiny. (10 cvičení)
Termíny výučby: 
Zimný semester akad. rok 2021/2022
piatok od 17.00 hod. (1. skupina)
10. september, 17. september, 24. september, 1. október, 8. október,
15. október,  22. október, 29. október, 5. november, 12. november.
Začiatok výučby piatok 10. september 2021.
sobota od 9.00 hod. (2. skupina)
11. september, 18. september, 25. september, 2. október, 9. október,
16. október, 23. október, 30. október, 6. november, 13. november.
Miesto konania: FAD  STU v Bratislave, Nám. slobody 19, 2. posch., kresliareň, č. dv. 224.
Program: Kresba zátišia. Kompozícia, proporcie, lineárna perspektíva, zobrazenie a perspektíva geometrických  a organických foriem v priestore. Busta. En face, profil, trištvrte profil. Lineárna a tónovaná kresba. 
Cena kurzu: 220,- EUR
IBAN: SK70 8180 0000 0070 0008 1906
vs: 6128, v poznámke meno účastníka

Garant: Mgr. art. Eva Ploczeková ArtD.   0903 45 34 45, eva.ploczekova@stuba.sk

MODELOVANIE 2020

Fakulta architektúry STU v Bratislave, Ústav výtvarnej tvorby a multimédií pripravuje
v rámci programov ďalšieho vzdelávania prípravný  kurz modelovania pre verejnosť.
Program je vhodný pre záujemcov o štúdium  dizajnu.

Forma výučby: 
Cvičenia 1 krát týždenne 3 hodiny. (10 cvičení) vždy vo štvrtok od 16.00 do 19.00

Miesto konania: 
Fakulta architektúry STU v Bratislave, Ateliér modelovania na Vazovovej ulici.

Program: 
škicovanie produktov
práca s materiálom
modelovanie s hlinou
tvorba modelu z kartónu

Cena kurzu: 
230,- EUR

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0008 1906
vs: 6198, v poznámke meno účastníka

Viac informácií a prihláška:

Garant: Mgr. art. Michal Šuda, ArtD. 0948133107