Prejsť na obsah
Ústav interiéru a výstavníctva
Kolektív autorov (Michal Hronský, Dušan Kočlík, Katarína Morávková). (Ne)zabudnuté interiéry.
Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2020, ISBN 978-80-227-5058-5


Kolektív autorov (Peter Daniel, Michal Hronský, Silvia Husárová, Branislav Jelenčík, Dušan Kočlík, Veronika Kotradyová, Markéta Kučerová, Katarína Morávková, Ivan Petelen, Igor Salcer, Andrea Urlandová, Jana Vinárčiková) : Interiérový dizajn.
Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2017, ISBN 978-80-227-4750-9, 325 str.
Editorka: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.  


Veronika Kotradyová  a kol. Dizajn s ohľadom na človeka, humanizácia mikroprostredia.
Nakladateľstvo STU, 2016, ISBN 978-80-227-4403-4, 302 str.


Jana Vinárčiková: Interiér administratívnych budov.
Nakladateľstvo STU, 2016, ISBN 978-80-227-4539-0, 274 str.
Editorka: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.


Veronika Kotradyová Veronika: Komfort v mikroprostredí.
Vydavateľstvo Premedia, 2015, ISBN 978-80-8159-161-7, 300 str.


Kolektív autorov (Dušan Kočlík, Peter Daniel, Micha Hronský, Veronika Kotradyová): Detail v interiéri.
Nakladateľstvo STU, 2015, ISBN 978-80-227-4415-7, 180 str.


Veronika Kotradyová a kol.: Dizajn nábytku.
Nakladateľstvo STU, 2009, ISBN 978-80-227-3006-8, 284 str.


Jana Vinárčiková : Mestský interiér a jeho prvky.
Nakladateľstvo STU, 2009, ISBN 978-80-227-3222-2, 152 str.


Kolektív autorov: Interiér.
Nakladateľstvo STU, 2003, ISBN 80- 227-1866-1, 190 str.


Jana Vinárčiková: Súčasný obytný interiér. Moderné bývanie.
Vydavateľstvo Jaga Group, v.o.s.,Bratislava, 2001, ISBN 80-88905-23-0, 263 str.


ZBORNÍKY

Kolektív autorov: Dom kultúry Zrkadlový háj.
Editor: Jana Vinárčiková
Vydavateľstvo STU, 2016, ISBN 978-80-227-4537-6

Kolektív autorov: Inovatívne formy riešenia mestského interiéru v inovovaných podmienkach súčasnosti. Zborník modelových riešení 2005.2007.
Editor: Jana Vinárčiková
Vydavateľstvo STU, 2007, ISBN 978 -80-227-2761-7


Späť na úvodnú stránku ústavu >>>