Prejsť na obsah
Štúdium - nové stránky

Poradenské centrum STU ponúka poradenstvo a podporné služby pre študentov so špecifickými potrebami (ŠP), ktorí majú zdravotné znevýhodnenie alebo poruchy učenia (napr. dyslexiu, dysgrafiu a pod.). Služby Poradenského centra STU môžu využívať aj všetci uchádzači o štúdium na STU, ako aj vysokoškolskí pedagógovia a ostatní zamestnanci STU v súvislosti so špecifickými potrebami študentov a uchádzačov.

Poslaním Poradenského centra STU je vytváranie prístupného akademického prostredia a spoluvytváranie adekvátnych podmienok pre podporu vzdelávania každého študenta STU, založeného na ľudskosti a zodpovednosti.

Poskytujeme služby a pomáhame riešiť tieto oblasti:

  • zvládanie psychickej záťaže a stresu (efektívne zvládanie študijných povinností),
  • problémy v komunikácii v súvislosti so štúdiom,
  • problémy študijného charakteru,
  • poradenstvo a podpora pre študentov so špecifickými potrebami,
  • iné, o ktoré je medzi študentmi záujem (napr. rozvoj osobnostného rastu, time-manažment, kariérne poradenstvo).

Pre študentov so ŠP poskytujeme aj nasledovné služby:

  • zabezpečovanie a koordinovanie študijnej, technickej a materiálnej podpory, vrátane študijných materiálov v prístupnej alternatívnej forme, asistenčných pomôcok a technológií,
  • tlač reliéfnych obrázkov, schém a grafov v čierno-bielom prevedení (Zyfuse).

 Organizačný poriadok Poradenského centra STU

Odborné poradenstvo: PhDr. Mariena Bartúnková, č. m. 314

Termín konzultácie je potrebné dohodnúť vopred e-mailom: qbartunkova@stuba.sk 

www.stuba.sk/12109