Prejsť na obsah
Veda a výskum

Teoretické prednášky, diskusie a publikácia. Aktivita je zameraná na súčasnú architektúru a jej úlohu v procesoch umeleckej slobody a neslobody. Prednášky sú otvorené a zameriavajú sa predovšetkým na študentov doktorandského a postgraduálneho štúdia v oblasti architektúry, výtvarného umenia, dizajnu alebo teórie a dejín umenia, ale aj na… architektov, historikov a kritikov architektúry, vydavateľov a všetkých, ktorí sa zaujímajú o súčasnú architektúru.