Prejsť na obsah
Informácie pre verejnosť
Pre všetkých záujemcov o štúdium architektúry a urbanizmu a dizajnu na FAD STU, sme pripravili pre Vás intenzívny kurz „Vyskúšaj si svoj talent“, ktorý sa bude konať:

● KDE?
v priestoroch FAD STU na Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava

 KEDY?
02.4.2022

23.4.2022

14.5.2022

11.6.2022

12.6.2022 /je možné sa prihlásiť na ľubovoľný počet kurzov/

vždy v čase od 9:00 - 16:00 hod. /odporúčaný príchod do 8,45hod, obed. prestávka 45 min/

Náplň kurzu je precvičenie rôznych typov zručností, ktoré sú požadované na prijímacom
konaní, samotné úlohy budú simulovať priebeh na prijímacom konaní a budú sa vykonávať
v priestoroch ako aj v časovom priestore zodpovedajúcom harmonogramu prijímacieho
konania.

Počas kurzu máte možnosť si precvičiť základy kresby zátišia, kompozície, lineárnej
perspektívy, perspektívy organických a geometrických foriem, tónovanie zátišia, prácu s
priestorom a pod.

Pre záujemcov o štúdium dizajnu sme pripravili možnosť naučiť sa kreovať Vaše nápady
z papiera a vedieť správne pretransformovať svoje návrhy do výslednej modelovej formy.

Kurz bude vedený odborníkmi Fakulty architektúry a dizajnu STU, jednotlivé úlohy budú
priebežne konzultované a budeme sa snažiť Vám poradiť, na čom je potrebné ešte vo zvyšnom
čase do skúšok popracovať.

Ak máte záujem, tak Vám ponúkame možnosť priniesť si Vaše domáce práce a odkonzultovať
ich s našimi skúsenými pedagógmi. Takto získate postrehy odborníkov a vy si môžete všimnúť
a zlepšiť prípadné chyby a malé nedokonalosti.

Počas kurzu bude mať k dispozícií kresliace pomôcky, ako sú dosky, papiere, ceruzky, lepiace
pásky, gumy, v prípade úlohy zameranej na priestorové zobrazenie aj pravítka. Samozrejme,
môžete si priniesť aj svoje vlastné pomôcky.

Na termín kurzu je potrebné priniesť si aj potvrdenie o zaplatení, stačí fotografia/screenshot
potvrdenia v mobilnom telefóne.

● PRIHLÁSENIE NA KURZ: https://forms.gle/okzn6rwBcQ1qk2Ct5

● CENA KURZU: 1 kurz = 45,-  /v prípade voľby 3 a viac kurzov, cena za 1 kurz 40,-€/

● IBAN: SK70 8180 0000 0070 0008 1906
Variabilný symbol: 6133 - 
Do popisu, prosím, uveďte meno účastníka.

V prípade žiadosti o zrušenie termínu alebo doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať na:

danica.koncekova@stuba.sk
,

V prípade, ak nepožiadate o zrušenie termínu, uhradená finančná čiastka Vám nebude vrátená.

 
Priebeh a ukážky prác z prijímacieho konania
Prijímacie skúšky na štúdium na FAD STU, odbor ARCHITEKTÚRA, URBANIZMUS a odbor DIZAJN sú jednokolové.

Termín na podanie ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY na bakalárske štúdium na Fakulte architektúry a dizajnu STU je najneskôr do 31. mája 2022.
(jedná sa o druhé kolo prijímacích pohovorov)