Prejsť na obsah
Študentský parlament FAD STU

Študentský parlament FAD STU je občianske združenie so sídlom na pôde Fakulty architektúry a dizajnu. Venuje sa organizovaniu rôznych akcií a aktivít pre študentov fakulty. Cieľom je ponúkať možnosti na osobný rozvoj a rozšírenie obzorov nie len v architektonickej oblasti či vytvárať príležitosti a priestor pre spoločenský život a hlavne psychický oddych.


NA ČOM PRACUJEME:

  • Beánia architektov, organizovaná každý rok v zimnom semestri
  • FotoExpo, po novom tiež v rukách parlamentu, organizované každý rok
  • cykloFAkulta, t.j. bike sharing v rámci internátu Belojanis, cieľom je rozšírenie aj na samotnú fakultu a Študentský domov Svoradov
  • TOTO, novovzniknutý mesačník FAD 
  • oficiálna webová stránka,
  • o Erazmus študenti, blog obsahujúci reporty študentov zo zahraničia
  • Archimapa, interaktívna aktualizovaná mapa s adresami dôležitých predajní a služieb pre architektovKONTAKTY:

www.spfastu.sk
www.facebook.com/groups/studentskyparlamentfa/?fref=ts
parlament.fastu@gmail.com
parlament@spfastu.sk