Prejsť na obsah
Študijné oddelenie

Do nášho tímu hľadáme študentov architektúry MSP alebo posledného ročníka BSP na prax – stáž – letnú brigádu, vítané sú zohraté partie

 

Ponúkame možnosť :

 • získať skúsenosti na projektoch rôznych mierok od tvorby územných plánov po interiér, od architektonických štúdií cez projektové dokumentácie všetkých stupňov,
 • zoznámiť sa s náplňou práce architekta na Útvare hlavného architekta mesta s možnosťou trvalej spolupráce v budúcnosti,
 • stať sa spolutvorcom projektov revitalizácie verejných priestorov mesta,
 • možnosť spolupodieľať sa na projektoch Žilina2026, Kreatívna Žilina, Mestské zásahy Žilina 2026 a mnoho ďalších ...
 • stať sa súčasťou partie nadšencov, ktorým záleží na prostredí, v ktorom žijú a aktívne sa podieľajú na jeho tvorbe,
 • flexibilnú pracovnú dobu, office v centre mesta a samozrejme, nástup od 12.7.2021 a nebude to zadarmo 

 

Požadujeme: 

 • kreativitu, nadšenie, predstavivosť a hlavu plnú nápadov
 • znalosť grafických programov, hlavným ťažiskom práce je tvorba vizualizácii exteriéru, mestského mikropriestoru

 

A ešte info navyše – konkrétne projekty, ktoré pripravujeme, pre znalcov aj neznalcov Žiliny.  Projekty je možné dopracovať v rámci bakalárskej, prípade diplomovej práce, pod vedením skúsených architektov:

 • adaptácie budovy v areáli SAD Žilina (vo vlastníctve Mesta Žilina).  “Hangár”.  Makerspace (verejná dielňa), konferenčná a koncertná sála, vrátane riešenia celého územia,
 • Múzeum Vody ( adaptácia bývalého vodojemu). Celé územie, vrátane urbanistických vzťahov, vytvorenie environmentálneho múzea (návštevnícke centrum + kaviareň + workshopove priestory, prírodný amfiteáter...
 • Mestský inštitút – PASÁŽ – rekonštrukcia budovy, vytvorenie kancelárskych, prezentačných a vzdelávacích priestorov (miestnosť pre workshopy, prednášky). Na prízemí a vo dvore vytvorenie priestoru pre galériu, kaviareň a obchod,
 • Nový kultúrny dom Budatín a  rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov na komunitné centrá
 • S2: Rondel - black/box, t.j. multifunkčná sála pre predstavenia (divadlo, tanec) pre cca 150 miest s flexibilným javiskom,
 • revitalizácia nábrežia rieky Rajčianky,
 • premena priemyselných areálov – Slovena a PCHZ (Považské chemické závody)
 • rekonštrukcie – adaptácie výmenníkových staníc ( na komunitné centrá...),
 • revitalizácia celého nábrežia Váhu - Trojbrežie

 

 

https://zilina2026.eu/spoluvytvaraj-projekt-zilina-beskydy-2026/

http://uha.zilina.sk/  

http://uha.zilina.sk/mestske-zasahy/

http://www.zilina.zasahy.sk/projekt/49/kreativne-trhovisko

 

 

V prípade, ak Vás naša ponuka zaujala, neváhajte, mailujte, volajte

Ing. arch. Rudolf Chodelka
riaditeľ Útvaru hlavného architekta mesta Žilina

Námestie obetí komunizmu č.1
011 31 Žilina
Slovenská republika

tel.:        +421 905 244 507
e-mail:  rudolf.chodelka@zilina.sk