Prejsť na obsah
dôležité oznamy ŠO

1. stupeň - bakalárske štúdium :

Architektúra a urbanizmus:                        

doc. Ing. arch. L. Rollová, PhD.
doc. Ing. arch. Ľ. Selcová, PhD.
doc. Ing. arch. J. Vinárčiková, PhD.
Ing. arch. T. Hanáček, PhD.                                                                                                                                                                                                           Ing. arch. B. Plomová, PhD.
Ing. arch. V. Hain, PhD.                          

Dizajn :     

Ing. Michal Brašeň, ArtD.
 
2. stupeň - inžinierske / magisterské štúdium: 

Architektúra :         

doc. Ing. arch. A. Bacová,PhD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                doc. Ing. arch. D. Končeková, PhD.
doc. Ing. E. Kráľová, PhD.
doc. Ing. arch. J. Gregorová, PhD.
doc. Ing. arch. M. Hronský, PhD. 

Urbanizmus:          

doc. Ing. arch. A. Sopirová, PhD.

Dizajn:                 

doc. akad. soch. P. Humaj
doc. Ing. arch. P. Daniel, PhD.

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami:

doc. Ing. arch. Z. Čerešňová, PhD.