Prejsť na obsah
Fakulta architektúry a dizajnu STUprof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
dekan

tel.: 02/57 276 215
mob.: 0948 875 841
e-mail: pavel.gregor@stuba.sk

 Ing. Michal Brašeň, ArtD.
štatutárny zástupca
prodekan pre strategické projekty, PR a sociálnu oblasť

tel.: 02/57 276 213
mob.: 0907 216 824
e-mail: michal.brasen@stuba.skdoc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie

tel.: 02/57 276 213
e-mail: danica.koncekova@stuba.skdoc. Ing. arch. Ján Legény, PhD.
prodekan pre vedu a výskum

tel.: 02/57 276 213
mob.: 0905 327 952
e-mail: jan.legeny@stuba.skIng. arch. Peter Morgenstein, PhD.
prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj

tel.: 02/57 276 213 
mob.: 0902 884 503
email: peter.morgenstein@stuba.skIng. Anna Karácsonyová
tajomníčka

tel.: 02/57 276 189
mob.: 0918 665 044

e-mail: anna.karacsonyova@stuba.sk

Jana Rafčíková
sekretariát dekana

tel. 02/57 276 215
mob.: 0905 447 149
e-mail: jana.rafcikova@stuba.sk