Prejsť na obsah
Veda a výskum

Na stránke ešte pracujeme...

Koncepcia výskumu 2016

Koncepcia vedy a výskumu na FA STU je reakciou na potrebu zvyšovania kvality, zabezpečenie udržateľnosti a konkurencie-schopnosti vedecko - výskumnej činnosti na jej pôde. 
Koncepcia má za cieľ podporiť kreovanie excelentných vedeckých tímov, podporu publikovania výsledkov výskumu a umeleckej tvorby, zvýšenie tokov finančných prostriedkov do rozpočtu fakulty, ako aj zefektívnenie podávania grantových žiadostí.

Výročné správy

Tlačivá, žiadosti...

Virtuálna knižnica