Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave má za cieľ prezentovať aktuálne trendy v oblasti architektúry, urbanizmu, dizajnu a umenia. Disponuje viacerými výstavnými priestormi, ktoré je možné využívať aj na externé podujatia. Cieľom výstavnej činnosti je prezentácia diel pre širokú odbornú a laickú verejnosť s cieľom vzdelávania v oblasti architektúry, urbanizmu, dizajnu a umenia.


Výstavný plán na akademický rok 2022/23:


Archív výstav:Kontaktná osoba:

Mgr. art. Paulína Ebringerová, ArtD.
+421 908 674 178
paulina.ebringerova@stuba.sk


Dokumenty na stiahnutie:


Prezentačné priestory, ktorými fakulta disponuje:

  • Foyer - hlavný vstupný priestor FAD STU
  • Kotolňa a uhoľňa (Kreatívne centrum) - prezentačný priestor využívaný na podujatia
  • Podesty a výstavné trakty - čiastkové priestory na jednotlivých poschodiach

FOYER FAD STU
foyer počas podujatia Urban Market


foyer počas podujatia Noc architektúry


foyer počas podujatia Cena dekana


foyer počas výstavy Virtual Belluš

KREATÍVNE CENTRUM FAD STU
(KOTOĽŇA A UHOĽŇA)


priestory KC počas výstavy NCD


priestory KC počas Imatrikulácie

priestory KC počas predstavenia Elektrický anjel

priestory KC počas predstavenia Elektrický anjel