Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážení kolegovia, v súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou pandémie COVID 19 na Slovensku a v iných krajinách, sa na vás obraciam s výzvou o zodpovednosť a ohľaduplnosť voči nám všetkým a predovšetkým vášmu zdraviu.

Preto vás prosím, aby ste sa podľa možnosti:

  • vyhýbali návšteve hromadných podujatí mimo budovy fakulty (svadby, divadlá, kiná a koncerty)
  • nenavštevovali miesta so zvýšenou možnosťou nákazy (bary a prevádzky s priamou konzumáciou jedla a nápojov)
  • obmedzili cestovanie mimo územia Slovenska a do regiónov so zhoršenou pandemickou situáciou

Je v našom spoločnom záujme maximálne predĺžiť obdobie, ktoré nám umožňuje väčšiu časť našich odborných aktivít vykonávať prezenčne.

Zároveň vás žiadam o prísne dodržiavanie platných nariadení v priestoroch fakulty, spoločné zasadnutia a pracovné rokovania realizovať online, v maximálnej miere využívať homeoffice tak, aby sa v jednej kancelárii nezdržiavali súčasne viac ako 2 ľudia.

Vedenie fakulty a jednotlivých pracovísk vám v tomto smere vyjde vždy v ústrety a verím, že spoločným úsilím vrátime chod fakulty čo najskôr do obvyklých koľají.Pavel Gregor,

dekan fakulty FAD