Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

prof. Ing.arch. Ján Kavan, PhD.
profesor, architekt urbanista, vedec
31.7.1934 24.3. 2017

osobnosť Fakulty architektúry STU v Bratislave

 

 • 1959 Ing. arch. - FAPS SVŠT v Bratislave
 • 1967 Medzinárodná súťaž Bratislava – Petržalka, spoluautor (ex aequo 3.cena)
 • 1968 Medzinárodná súťaž Russe, spoluautor (3.cena - najvyššia)
 • 1971 Medzinárodná súťaž - Viedeň južné mesto, spoluautor (2. cena)
 • 1973 Cena Dušana Jurkoviča za dielo: PUP Trnava – Hlboká, spoluautor
 • 1980 Čestné uznanie svetového kongresu UIA za UŠ: Bratislava Podkarpatský pás
 • 1988 Prémia slovenského literárneho fondu za učebnicu J. Kavan, F. Trnkus: „Urbanistický priestor“, Alfa Bratislava, STNL Praha
 • 1985-90 prodekan FA SVŠT
 • 1991 profesor v odbore urbanizmus
 • 1994-1996 vedúci Katedry urbanisticko - architektonických súborov FA STU
 • 1965-2002 tvorivá spolupráca v tíme Alexy, Kavan, Trkus, víťazstvá v domácich súťažiach, realizácie, medzinárodné ohlasy; stovky študentov, desiatky absolventov

spomíname s úctou a vďakou