Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Významné rímske pamiatky na Dunaji boli vďaka medzinárodnému projektu Living Danube Limes preskúmané najmodernejšími geofyzikálnymi metódami. Vďaka nim sme získali nové cenné poznatky a doplnili výskumné medzery o „dunajskom limite“. Našim cieľom však nebolo sprostredkovať tieto informácie len odbornej komunite, ale aj širokej verejnosti. Experti z Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity ich použili na vývoj aplikácie a modelovanie rekonštrukcií vo virtuálnej realite. Oživenie rímskeho vojenského kastela Kelemantia v Iži si môžete vyskúšať na prehliadke repliky rímskej veslice Danuvina Alacris v Karlovej Vsi (6.8.2022) a v Iži (9.8.2022). Objavujte tiež turistiku po stopách Rimanov s aplikáciou Living Danube Limes App, ktorá mapuje miesta spojené rímskym kultúrnym dedičstvom. Living Danube Limes App je zdarma dostupná na stiahnutie pre Android v Google Play a pre IOS v Apple IStore.

Medzinárodný projekt Interreg Living Danube Limes
- 2 roky skúmania rímskej histórie dunajského regiónu
- 2 roky budovania rímskej lode starovekými remeselnými technikami
- 2 roky úsilia o oživenie rímskeho kultúrneho dedičstva

Nenechajte si ujsť výsledky a privítajte s nami plne funkčnú repliku rímskej lode Danuvina Alacris na jej 2400 kilometrovej plavbe po Dunaji z Nemecka až k Čiernemu moru.Rieka Dunaj tvorila štyri storočia deliacu čiaru medzi Rímom a Barbarikom – tzv. Limes Romanus. Aj preto v jej okolí dodnes nachádzame desiatky rímskych lokalít. V provincii Pannonia Superior (Horná Panónia), do ktorej patril aj pravý breh Dunaja na našom území, ho kontrolovali X. légia vo Vindobone a XIV. légia v Carnunte. Poslaním riečnej flotily „Classis Pannonica“ na Dunaji nebol boj s nepriateľom v pravom zmysle slova. Jej význam spočíval v hliadkovaní, kontrole stavu rieky, mostov a v pravidelnom zásobovaní provincií. Preprava tovarov, ale aj vojakov po rieke bola na začiatku tisícročia pre Rimanov najefektívnejšou voľbou, pretože bola v porovnaní s ostatnými možnosťami menej náročná a rýchlejšia. V roku 2022 sa replika veslice typu lusoria s názvom Danuvina Alacris vydala 16. júla na 2,5 mesačnú plavbu dole Dunajom od z Nemecka po Čierne more s medzinárodnou posádkou, ktorú spája spoločná rímska história dunajského regiónu. Aj preto je plavba označená ako „Connecting Cruise“. Dva vraky tohto typu lode č.1 a č. 5 objavené v pri stavbe hotela Hilton v Mainzi, slúžili ako predlohy. Lusorie boli používané v druhej polovici 4. storočia n.l.  Na lodi Danuvina Alacris púta pozornosť hlava bociana. V Ríme totiž symbolizoval šťastie. Šťastie a najmä víťazstvo a úspešnú plavbu by mala posádke priniesť aj podobizeň okrídlenej bohyne Viktórie s olivovým vencom na štítoch posádky.

Úsiliu Rimanov chrániť hranice ríše vďačíme za unikátne miesta, ktoré boli 30. júla 2021 po dlhoročnom úsilí zapísané do Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO – Rímsky vojenský tábor (kastel) Gerulata v Bratislave - Rusovciach a Rímsky vojenský tábor (kastel) v Iži. Oba tábory dokazujú dlhodobú, približne 400 ročnú prítomnosť Rimanov na území Slovenska. Kastel Gerulata, ktorého pozostatky dodnes nájdeme v mestskej časti Bratislava Rusovce bol postavený v druhom stor. n. l. na území Panónie v línii Carnuntum – Ad Flexum na pravom brehu Dunaja a tvoril neoddeliteľnú súčasť hraničného opevnenia bývalej Rímskej ríše. Sídlila v ňom rímska jazdecká jednotka ala I Cannenefatum. Rímsky tábor v Iži bol predsunutou pevnosťou legionárskej pevnosti Brigetio na ľavom brehu Dunaja, na mieste medzi Komárnom a obcou Iža, dnes lokalita Leányvár (Dievčí hrad). Ide o jedinú pamiatku svojho druhu na tomto úseku hranice.

Danuvina Alacris je replika lode typu lusoria, vojenský hliadkovaci čln. Predstavuje rýchlu veslicu patriacu do skupiny monorém, vybavených iba jednou úrovňou veslárov.

CELÝ PROGRAM NÁJDETE TU.

Program v Iži NÁJDETE TU.