Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

: Humanizácia edukačného prostredia

 : Ing. arch. Adam Kubica
 : Huminazácia edukačného prostredia
 : doc. Ing. arch. D. Končeková, PhD.

 : Mgr. art. Adam Tóth
 : Obytný komplex Avion
 : doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.

 : Mgr. art. Andrea Ďurianová
 : Princíp "urob si sám"...
 : doc. Ing. arch. Peter Daniel,PhD.

 : Ing. arch. Andrea Šeligová
 : Potenciál rozvoja miest...
 : doc. Ing. arch. Ľ. Vitková, PhD.

 : Ing. arch. Dominika Štrbíková
 : Udržateľný turizmus...
 : doc. Ing. arch. Ľ. Vitková, PhD.

 : Ing. arch. Eva Vdolečková
 : Architektonické reflexie...
 : doc. Ing. arch. J. Ilkovič, PhD.

 : Mgr. art. Filip Maukš
 : Využitie virtuálnej tvorby...
 : doc. Ing. Peter Oláh, ArtD.

 : Ing. arch. Daniel Furdík
 : Možnosti zadržiavania vody...
 : prof. Ing. arch. B. Kováč, PhD.

 : Ing. arch. Ivan Kulifaj
 : Reagujúca architektúra...
 : prof. Ing. arch. V.Šimkovič, PhD.

 : Mgr. art. Mgr. Ivan Pilný
 : Prezentácia kamených...
 : doc. Ing. arch. Mgr. A. Botek, PhD.

 : Ing. arch Ján Urban
 : Kultúrny potenciál...
 : doc. Ing. arch. Ľ. Vitková, PhD.

 : doc. Ing. akad. arch. Studený
 : Autorský program...
 : prof. Ing.arch.Moravčíková, PhD.

 : Ing. arch. Jana Filípková
 : Prezentácia architektonického...
 : doc. Ing. arch. M. Žitňanský, PhD.

 : Ing. arch. Karolína Sásiková
 : Špecifiká udržateľného...
 : prof. Ing. arch. R. Špaček, PhD.

 : Mgr. art. Katarína Zbudilová
 : Vnímanie informačných...
 : prof. akad. soch. P. Paliatka

 : Mgr. art. Katarína Vávrová
 : Spôsoby propagácie...
 : doc. Ing. B. Jelenčík, ArtD.

 : Ing. arch. Kristán Vnučko
 : Fenomén vanitas...
 : prof. Ing. arch. V. Šimkovič, PhD.

 : Ing. arch. L. Michalka
 : Urbanistická stabilita
 : prof. Ing. arch. B. Kováč, PhD.

 : Ing. arch. Kristína Kiač
 : Mapovanie potenciálov...
 : prof. Ing. arch. P. Gregor, PhD.

 : March. Ing. arch. Lenka Petráková
 : Nové výrobné techniky...
 : prof. Ing. arch. V. Šimkovič, PhD.

 : Mgr. art. Martin Mjartan
 : Dizajn ako integrujúci...
 : prof. akad. soch. P. Paliatka

 : Ing. arch. Matej Kurajda
 : Prezentácia architektonickej idey
 : doc. Ing. arch. M. Žitňanský, PhD.

 : Ing. arch. Lívia Šišoláková
 : Pamiatkové zóny...
 : prof. Ing. arch. P. Vodrážka, PhD.

 : Ing. arch. Marián Ontkóc
 : Regionálna identita...
 : doc. Ing. V. Kotradyová, PhD.

 : Ing. arch. Ing. Martin Dubiny
 : Architektúra riečnych prístavov...
 : doc. Ing. Eva Kráľová, PhD.

 : Ing. arch. Lucia Oberfrancová
 : Priateľská architektúra
 : prof. Ing. arch. R. Špaček, PhD.

 : Dipl. Ing. Manfred Sonnleithner
 : Využitie a údržba historických...
 : prof. Ing. arch. R. Špaček, PhD.

 : March. Marek Luley
 : Stratégie prispôsobiteľnej...
 : doc. Ing. arch. Hentich Pifko, PhD.

 : Ing. arch. Matej Miškovský
 : Architektonická tvorba...
 : doc. Ing. arch. Ľ. Selcová, PhD.

 : Mgr. art. Matej Rudinský
 : Metodický prístup...
 : doc. Ing. Branislav Jelečík, ArtD.

 : Ing. arch. Michal Bogár
 : Koncepcia prírodných plôch...
 : doc. Ing. arch. Ľ. Vitková, PhD.

 : Michal Jelínek MA
 : Metasketching
 : doc. Ing. Peter Oláh, ArtD.

 : Ing. arch. Michal Kacej
 : Multisenzorickosť v architektúre
 : doc. Ing.arch.Z. Čerešňová,PhD.

 : Ing. arch. Miriam Butková
 : Komunitné centrá
 : doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.

 : Mgr. art. Miroslav Truban
 : Digitálne dizajnérske nástroje...
 : doc. Ing. Peter Oláh, ArtD.

 : Ing. arch. Monika Bočková
 : Identita miesta a mesta
 : prof. Dr. Ing. arch. Moravčíková

 : Ing. arch. Nina Jančová
 : Potenciál prírodných prvkov...
 : doc. Ing. arch. V. Joklová, PhD.

 : Ing. arch. Natália Filová
 : Múzeum pre deti?
 : doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.

 : Ing. Olena Lemak
 : Udržateľný turizmus...
 : doc. Ing. arch. Ľ. Vitková, PhD.

 : Ing. arch. Oto Nováček
 : Tvorba mesta na základe dát
 : doc. Ing. arch. Ľ. Vitková, PhD.

 : Ing. arch. Patrik Baxa
 : Ranné neogotické úpravy...
 : prof. Ing. arch. J. Pohaničová, PhD.

 : Ing. arch. Peter Kasman
 : Tradícia a inovácia v architektúre
 : prof.Ing.arch. J.Pohaničová,PhD.

 : Mgr. art. Petra Hurai
 : Princípy merania času...
 : prof. akad. soch. P. Paliatka

 : Ing. arch. Radka Kubaliaková
 : Hotel v kontexte mestkého...
 : doc. Ing. arch. Z. Tóthová, PhD.

 : Mgr. art. Rudolf Látečka
 : Architektúra virtuálnych svetov
 : prof. Ing.arch. V. Šimkovič, PhD.

 : Ing. arch. Silvia Cejpková
 : Teórie farebných harmónií
 : doc. Ing. arch. A. Urlandová, PhD.

 : Ing. arch. Simona Farkašová
 : Fenomén dočasnej architektúry
 : doc. Ing. arch. A. Scheicher, PhD.

 : Mgr. Soňa Ščepánová
 : Architekti Alois Balán a Jiří...
 : prof. Ing .arch. M. Dulla, DrSc.

 : Mgr. art. Tatiana Lesajová
 : Konštrukčný spoj ako...
 : doc. Ing. arch. P. Daniel, PhD.

 : MA Vanda Gábrišová
 : Dizajn ako unikátna forma...
 : doc. Ing. B. Jelenčík, ArtD.

 : Ing. arch. Veronika Krausková
 : Podpora navrhovania...
 : doc. Ing. arch. H. Pifko, PhD.

 : Ing. arch. Viliam Zajíček
 : Virtuálna realita ako nástroj...
 : prof.  Ing. arch. V. Šimkovič, PhD.

 : Vlasta Kubušová, M.A.
 : Cirkulárny a materiálový dizajn
 : prof. akad. soch. P. Paliatka

 : Ing. arch. Viktor Kasala
 : Rozvojový ponteciál...
 : doc. Ing. arch. Ľ. Vitková, PhD.

 : Mgr. art. Wanda Borysko
 : Interakcia človeka a dreva
 : doc. Ing. V. Kotradyová, PhD.

 : Mgr. art. Zuzana Waszcuková
 : Metodológia vzdelávania...
 : doc. Ing. B. Jelenčík, ArtD.