Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážené kolegyne, kolegovia, študentky a študenti dovoľte nám poďakovať sa za vaše pracovné výkony a obrovské nasadenie počas celého roku 2021, ktorý bol pre nás všetkých náročný. Ďakujeme za vašu podporu, ochotu hľadať alternatívy, vôľu robiť kompromisy a nachádzať skvelé riešenia, ktoré našej Alma mater pomohli pri získavaní pozitívnych ohlasov. Rovnako i za všetky úspešné spolupráce, vďaka ktorým sa podarili mnohé výborné zámery a projekty.

Meníme vízie na skutočnosť! - takto znie neformálny slogan našej fakulty. Symbolizuje spájanie teórie s praxou, zhmotnenia kreatívnych myšlienok do realizovaných  stavieb či aplikáciu odvážnych dizajnových riešení.  Dobre  vieme, o akom náročnom  procese hovoríme.  Sami sme v  týchto mesiacoch  cítili, s akým  diskomfortom sa  uskutočňuje jedna z vízií našej fakulty - rekonštrukcia časti našej krásnej budovy.

Prajeme vám do nového roku všetko to, čo budete potrebovať viac ako inokedy - veľa odvahy, trpezlivosti, úspechov, predovšetkým však vnútornú pohodu, šťastie a zdravie.

Vedenie Fakulty architektúry a dizajnu STU.
Grafické spracovanie prof. Karfíka pripravila doktorandka Mgr. Kateřina Tesařová.