Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Obhajoby dizertačných prác konané podľa § 63 Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 

doktorand - študijný program - čas konania obhajoby - téma dizertačnej práce

Mgr. art. Filip Maukš - dizajn 6.7.2022 o 10.00 hod. - Využitie virtuálnej reality v tvorbe dizajnéra
Obhajoba sa uskutoční v seminárnej miestnosti č.117 prízemie vľavo prezenčnou formou.

Mgr. art. Adam Tóth - dizajn 6.7.2022 o 12.00 hod. - Obytný komplex Avion v Bratislave: Interiér a jeho identita
Obhajoba sa uskutoční v seminárnej miestnosti č.117 prízemie vľavo prezenčnou formou.