Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dňa 3.11.2016 bude zahájený projekt medzinárodných výstav popredných dizajnérskych škôl zo Slovenskej a Českej republiky.

Vernisáž sa uskutoční o 16:00 v priestoroch foyeru Fakulty architektúry STU v Bratislave. Výstava potrvá do 13.11.2016

Projekt vznikol vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia a vďaka všetkým vystavujúcim školám.

Úvodným projektom s názvom „Design v pohybe alebo pohyb v designe“ štartuje cyklus na seba voľne nadväzujúcich výstav. Jedná sa o prezentáciu študentských prác, ktoré vznikli na dizajnérskych školách, kde sa vyučuje dizajn alebo podobné odbory. Cieľom je predstaviť tento dynamicky sa rozvíjajúci sa odbor nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti.

Pri príležitosti výstavy bude vydaná rovnomenná 176 stranová publikácia so 108 obrazovými prílohami, doplnená anglickým prekladom. Táto unikátna československá publikácia po prvýkrát združuje a predstavuje popredné dizajnérske školy s mnohoročnou tradíciou. Cieľom je predstaviť sa aj v ďalších miestach okrem Bratislavy, kde pôsobia vysoké školy so zameraním na priemyselný dizajn a to nielen na území bývalého Československa 

Napriek tomu, že sa nejedná o súťaž, budú udelené ceny dekanov a mimoriadna Cena Františka Pelikána, nedávno náhle zosnulého pedagóga a dizajnéra z Plzne.


Vystavujúce školy: 
Ústav dizajnu – Odbor priemyselný dizajn, FA STU Bratislava
Vysoké učení technické v Brně - Ateliér produktového a průmyslového designu
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeská univerzita v Plzni
Ateliér priemyselného dizajnu, Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach
Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 


Odborný garant: prof. akad. soch. Peter Paliatka (Ústavu dizajnu  FA STU Bratislava)
Autor projektu a kurátor výstavy: doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.
Spolupráca a organizácia projektu: Mgr. art. Jana Požgayová a Mgr. art. Mária Šimková.