Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fakulta architektúry STU v Bratislave, Ústav výtvarnej tvorby a multimédií pripravuje v rámci Programu ďalšieho vzdelávania prípravný kurz modelovania pre verejnosť. Kurz je určený pre záujemcov o štúdium dizajnu a iných priestorových výtvarných disciplín.

Termín výučby:
Zimný semester akad. rok 2022/2023 (september - december)
Termín: podľa dohody a v súlade s rozvrhom
Cvičenia 1 krát týždenne 3 hodiny.


Miesto konania:
STU v Bratislave /rektorát/, Ateliér dizajnu, Vazovova 5

Program:
Modelovanie dizajnérskych prototypov - materiál hlina
Navrhovanie a tvorba dizajnérskych prototypov - materiál papier, kartón
Dizajnérska kresba

Materiál a pomôcky, ktoré si prinesiete:
Výkresy A3, ceruzka, tuha H, HB, 2B, lep. páska

Cena kurzu:
5 cvičení 300,- EUR

Výučba:
Mgr. art. Michal Šuda, ArtD.


Prihlásiť sa môžete telefonicky
Michal Šuda 0948 133 107
IBAN: SK70 8180 0000 0070 0008 1906
vs: 6198, v poznámke meno účastníka