Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Neprehliadnuteľné, no krehko pôsobiace dielo AFLOAT vzniklo ako súčasť medzinárodného projektu EMIA – Empatia v umení, za ktorým vďaka Grantovej podpore EHP stojí Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Naše putovné umelecké dielo nájdete počas horúcich letných dní aj na jednom z najnavštevovanejších hudobných festivalov Slovenska - na festivale Grape v Trenčíne, ktorý sa uskutoční už od 12. - 13. augusta 2022.

Hudobný festival Grape sa stal domovom viacerých umeleckých inštalácií, ktoré vytvorili študentky a študenti našej fakulty pod pedagogickým vedením Bohuša Kubinského a Paulíny Ebringerovej. Patrí medzi ne nezabudnuteľné Grozno, Zrkadlová stena, Sprchový pavilón a Balónový strom. K týmto inštaláciám sa pridáva aj monumentálny AFLOAT, ktorý sa bude vznášať nad hlavami návštevníkov v jednom z najväčších festivalových stanov. Dielo AFLOAT reflektuje na tému empatia, ktorá neustále rezonuje v spoločnosti. Skutočná empatia však vyžaduje, aby sme vykročili mimo svoje vlastné emócie a dívali sa na veci z pohľadu druhého človeka. Objekt predstavuje monumentálnu vzduchovú inštaláciu, ktorá prezentuje ľudskú molekulu. Tie sa prirodzene vyskytujú v ľudskom tele, čo zodpovedá faktu, že každý jedinec je si rovný a naša identita nie je voľba ale je prirodzeným stavom. Autori pracovali zámerne s ľahkými materiálmi, ktoré pôsobia krehko a zraniteľne, interpretujú pojmy rovnocennosti, rovnoprávnosti a ľudskej dôvery.


Dielo Afloat počas BN 2021Grozno je stálou inštaláciou na festivale od roku 2015


Zrkadlová stena, 2016


Sprchový pavilón, 2018

__________________________________________

Bohuš Kubinský spoločne s Paulínou Ebringerovou vyučujú na FAD STU predmet Efemérne umenie. Ako pedagogická dvojica majú za sebou viaceré monumentálne inštalácie, ktorými vedú mladú generáciu architektov, dizajnérov a umelcov do života praxe. Jednou z nich je aj tretia spoluautorka diela Monika Moravčíková, ktorá je absolventkou Školy umeleckého priemyslu v Trenčíne, prvého stupňa FAD STU a nositeľkou Ocenenia Emanuela Hrušku 2020/21 v kategórii – ODMENA.