Prejsť na obsah
Dekanát

Ťažisko vedecko-výskumnej činnosti ma FA STU spočíva v práci riešiteľov projektov, ktoré získali podporu renomovaných agentúr financovaných z rozpočtu Ministerstva školstva SR, Európskej komisie, či iných zdrojov, podľa zamerania a charakteru projektu. V roku 2003 sa riešilo 19 projektov tunajšej .... z toho 13 projektov financovaných agentúrou VEGA, 6 projektov KEGA a 5 projektov 5RP, 1 projekt 6 RP a 5 projektov financovaných z rôznych zahraničných zdrojov. Rozvoj vzdelanosti integračnej báze podporovali programy Socrates/Erasmus – 21 bilaterálnych zmlúv a 17 vycestovaní študentov a Leonardo do Vinci – 6 študentov praxovalo v 5 krajinách EU.