Prejsť na obsah
Dekanát

 

■ Oddelenie pre mzdy a ľudské zdroje 
Ing. Alica Horňáková 
tel.: 02/57 276 229 , +421 918 863 742
e-mail: alica.hornakova@stuba.sk

Referát pre mzdy 
Mgr. Martina Haászová 
tel.: 02/57 276 221, +421 918 665 005
e-mail: martina.haaszova@stuba.sk