Prejsť na obsah
Ekonomické oddelenie
Ekonomické oddelenie
Ing. Anna Karacsonyová
vedúca odd. / tajomníčka fakulty
tel.: 02/57 276 189, 0918 665 044
e-mail : anna.karacsonyova@stuba.sk
 
Rozpočet a Štátna pokladnica
Mária Šelmeciová
tel.: 02/57 276 223
e-mail: maria.selmeciova@stuba.sk

Finančná učtáreň
Ružena Machanová
Gabriela Petrániová
Mária Popluhárová
tel.: 02/57 276 210
e-mail: maria.popluharova@stuba.sk

Evidencia a správa majetku 
Gabriela Havierniková 
tel.: 02/57 276 228
e-mail: haviernikova@fa.stuba.sk